کتابچه مرکز رشد

برای دریافت کتابچه معرفی شرکت‌ها و واحدهای فناور دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اینجا کلیک کنید.