اخبار

نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور کشور

نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور کشور جدید گالری

نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور کشور با هدف انتقال تجربه و تبادل نظر پیرامون مباحث مرتبط با مراکز رشد، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۵ و ۱۶ تیرماه، در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.

ادامه مطلب